Важна информация

Уважаеми клиенти,

Както вероятно ви е станало известно, в България бяха регистрирани редица случаи на COVID 19. С оглед да се предотврати разпространението на инфекцията и за да защити здравето и живота на своите граждани, Народното събрание с решение от 13 март 2020 г. обяви извънредно положение в страната. И въведоха строги мерки върху извършването на редица търговски дейности, ограничения в придвижването през границите и движението на хора без разумна причина.

Read More »