Енергийното право е съществена част от работата ни. Предоставяме консултации по редица въпроси, като регулаторна рамка, лицензиране, финансиране, строителство, пускане в експлоатация, търговия.

Практиката ни е фокусирана върху нефт и газ, ядрена енергия, електричество, отопление и възобновяеми енергийни източници.

ТТP има особено силна практика в областта на нефт и газ, чието начало е положено през 1991г. Впоследствие, изградихме дългогодишна традиция в предоставянето на правни услуги на някои от водещите компании в тази сфера. Услугите ни покриват всички специфични аспекти на този сектор, като адвокатите ни често оказват съдействие на клиентите ни, не само по правни, но и по бизнес и други въпроси от значение за дейността. По специално, TTP предлага услуги, свързани с подготовката на тръжна документация; получаване на разрешения, договарянето на договори за съвместна дейност; консултации и съдействие след получаването на разрешение; текущо правно обслужване.

През годините сме предоставяли услуги на OMV AG и различни дружества от групата OMV, British Gas PLC, Enterprise Oil PLC, Balkan Explorers Bulgaria Limited, дружество от групата Falcon Oil & Gas (понастоящем Aurelian Oil & Gas), Union Pacific International Petroleum Resources PLC, JKX Oil & Gas PLC, GDF Suez, Български енергиен холдинг ЕАД, НЕК ЕАД.

Адвокатите ни са съветвали редица водещи компании в енергийния сектор по отношение на техни енергийни проекти в България, като: представителство и съдействие на Framatom ANP (понастоящем Areva) с оглед участието му в международен консорциум за модернизация на Блок V и VІ на ядрената електроцентрала в Козлодуй; юридическо съдействие на Electrabel S.A. (Групата на GDF Suez) във връзка с участието им в търг за стратегически инвеститор в ядрената електроцентрала в Белене; представителство и съдействие на Tractabel Engineering S.A. (Групата на GDF Suez) във връзка с търг за предпроектно проучване на междусистемната връзка на България и Румъния.