Табаков, Табакова и съдружници бе избрано за носител на наградата „Адвокатско дружество в областта на конкуренцията за 2014 на Corporate Intl

Годишните награди на Corporate Intl се дават на водещи консултанти за отлични постижения в различни държави и континенти.