Управляващият съдружник Милена Табакова бе избрана за член на Съвета на Европейския Патентен Институт за периода 2017 -2020 г.

Управляващият съдружник Милена Табакова бе избрана за член на Съвета на Европейския Патентен Институт за периода 2017 -2020 г.

Институтът е професионална организация на европейските патентни представители и международна неправителствена организация. Създадена е на 21 октомври 1977 г. от Административния съвет на Европейската патентна организация и в нея членуват всички европейски патентни представители.